ZASADY KORZYSTANIA i REGULAMIN

Zamawianie usług i numerów telefonicznych

Z chwilą zamówienia numeru Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie swojego konta kwotą opisaną w cenniku. Opłata za aktywację zostanie pobrana przy zamówieniu, opłata za utrzymanie pobierana jest co miesiac z góry. Jeżeli jest to pierwsza usługa na koncie Użytkownik ma 7 dni okresu testowego, następnie po tym okresie zostanie pobrana opłata z salda konta proporcjonalnie do końca bieżącego miesiąca.

W razie braku środków na koncie 7 dni przed datą wygaśnięcia numeru zostanie przesłane powiadomienie z prośbą o zasilenie salda, jeżeli konto nie zostanie zasilone do końca okresu ważności numeru zostanie on automatycznie usunięty. Po wygaśnięciu numeru nie ma możliwości jego przedłużenia.

Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego zarządzania numerami, dopilnowania terminu ich ważności, dopilnowania odpowiedniego poziomu salda konta pozwalającego na przedłużenie numeru.

Upewnij się, że domena halopolska.pl jest dodana do "białej listy" systemu antyspamowego na serwerze pocztowym, inaczej wiadomości z powiadomieniami mogą nie zostać dostarczone.Ochrona danych osobowych

Poprzez rejestrację w serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora usługi HaloPolska, spółkę prawa handlowego Halo Poland Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Użytkownik przed dokonaniem rejestracji i podaniem danych osobowych został pouczony, iż przysługuje mu prawo do wglądu i korekty danychPolityka Prywatności

Każda osoba poprzez używanie stron internetowych dostępnych pod adresem www.halopolska.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje niżej wymienione zasady ochrony prywatności. Użytkownik nie zgadzający się z poniższymi postanowieniami nie może korzystać ze strony internetowej i jest zobowiązany do natychmiastowego rozłączenia się.Zasady zachowania prywatności podczas przeglądania www.halopolska.pl

Poniże zasady dotyczą wyłącznie danych gromadzonych podczas uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do informacyjnych stron internetowych zawierających opisy usług, ofertę, warunki handlowe, dane kontaktowe lub pomoc. Osoby dokonujące rejestracji w serwisie i podające swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych.
Wszystkie wizyty, odsłony, pobrania plików i jakiekolwiek inne akcje i aktywności związane z przeglądaniem przez Użytkownika tej strony internetowej są rejestrowane do celów statystycznych, marketingowych i zapewnienia bezpieczeństwa.
Wszelkie informacje zgromadzone w sposób wymieniony powyżej rozporządzane będą przez operatora strony w dowolnym zakresie przewidzianym przez prawo.
Niniejsza strona stosuje echanizmy statystyczne oparte o system Google Analytics. Korzystanie ze stron oznacza akceptację zasad zachowania prywatności serwisu Google Analytics którego operatorem jest firma Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView, CA 94043, USA.
Niniejsza strona stosuje pliki Cookie w celu odróżnienia poszczególnych Użytkowników. Pliki Cookie przesyłane przez stronę www.halopolska.pl nie zawierają danych osobowych.
Niniejsza strona stosuje kod JavaScript i inne techniki identyfikacji sprzętu, oprogramowania i infrastruktury sieciowej Użytkownika
Zakres gromadzonych danych:
Adres internetowy komputera (adres IP)
Nazwa domenowa skojarzona z adresem IP
Informacje o lokalizacji geograficznej Użytkownika
Informacje o wszelkich przeglądanych stronach, zasobach i plikach
Informacje o sposobie nawigacji
Informacje o czasie odwiedzin
Informacje o źródle wizyty
Informacje o położeniu kursora myszy w obrębie aktywnego okna przeglądarki internetowej zawierającego otwartą stronę internetową
Informacje o naciśniętych klawiszach w obrębie aktywnego okna przeglądarki internetowej zawierającego otwartą stronę internetową
Data i godzina każdego zarejestrowanego zdarzenia
Informacje o sprzęcie, oprogramowaniu i infrastrukturze sieciowej Użytkownika
Informacje o zużyciu zasobów sprzętowych serwera powodowanych przez odwołanie się Użytkownika do strony
Zakres wykorzystania gromadzonych danych
Cele funkcjonalne - pliki cookie są wymagane do korzystania z Panelu Klienta w celu zapewnienia możliwości rozróżnienia poszczególnych użytkowników
Cele statystyczne
Optymalizacja treści strony internetowej
Tworzenie oferty handlowej i dostosowanie oferty do oczekiwań klientów
Emisja reklam
Eliminacja złośliwego oprogramowania i prób ataków hakerskich na infrastrukturę sieciową OperatoraRegulamin

PZapoznaj się z aktualnym regulaminem podczas rejestracji oraz w panelu klienta HaloPolska