Infolinia firmowa od HaloPolska
Zadbaj o profesjonalny wizerunek

Infolinia firmowa
Usługa Infolinia firmowa jest najlepszym rozwiązaniem dla biura obsługi klienta
oraz linii informacyjnej o Twojej firmie i jej usługach.

W usłudze Infolinia firmowa klienci Twojej firmy łączą się z krajowym numerem infolinii
a Ty nie ponosisz kosztów za połączenia przychodzące.

W usłudze Infolinia firmowa toll-free klienci Twojej firmy łączą się bezpłatnie z krajowym
numerem infolinii a Ty ponosisz koszty za połączenia przychodzące.

Połączenia przychodzące na numer infolinii mogą być przekierowywane na dowolne numery
w różnych lokalizacjach, system IVR zapewnia zautomatyzowaną obsługę w zakresie zdefiniowania warunku czasu, wybierania tonowego, komunikatów i zapowiedzi powitalnych.
Cennik Infolinia firmowa
Infolinia 801 z Polski 40 zł
konto SIP 1 zł
opłata aktywacyjna 100 zł
połączenia przychodzące BEZPŁATNIE
Infolinia 800 z Polski 60 zł
konto SIP 1 zł
opłata aktywacyjna 360 zł
połączenia przychodzące 0,50 zł
Infolinia 0800 z Wielkiej Brytanii 20 zł
konto SIP 1 zł
opłata aktywacyjna 40 zł
połączenia przychodzące 0,25 zł
Infolinia 1-844 z USA 40 zł
konto SIP 1 zł
opłata aktywacyjna 40 zł
połączenia przychodzące 0,25 zł
Centrala IPBX Serwis IVR      25 zł w pakiecie 1 zł
Warunek czasu - określ czas dla scenariusza IVR BEZPŁATNIE
Odtworzenie komunikatu - zapowiedź powitalna BEZPŁATNIE
Centrala tonowe menu - wybierz 1... wybierz 2... BEZPŁATNIE
Akcje przekierowanie, wyślij fax, wyślij sms, wyślij e-mail, autoryzuj BEZPŁATNIE
Wirtualny Sekretariat
Obsługa połączenia odebranego przez asystentkę Wirtualnego Sekretariatu.
język obsługi polski
opłata aktywacyjna 100 zł
połączenie przychodzące
taryfikowane za akcję
1,50 zł
język obsługi angielski
opłata aktywacyjna 100 zł
połączenie przychodzące
taryfikowane za akcję
2,50 zł
Usługi dodatkowe
Nagrywanie rozmów przychodzących
Przechowywanie nagrań
przez okres 1 miesiąca
25 zł
przez okres 3 miesiący (opcja) 50 zł
Nagrywanie rozmów wychodzących
Przechowywanie nagrań
przez okres 1 miesiąca
25 zł
przez okres 3 miesiący (opcja) 50 zł
Kolejkowanie połączeń 25 zł
Poczta głosowa 0,50 zł
Wirtualny FAX odbieranie 5 zł
Wirtualny FAX wysyłanie 5 zł
SpeedDial 10 numerów skróconych 0,50 zł
Wirtualna Centrala numery wewnętrzne 2,50 zł
SIP trunk 1 zł
API 50 zł
Opłaty za utrzymanie pobierane są co miesiąc w systemie przedpłaconym bez zobowiązań terminowych.