Telefonia HaloPolska
ceny dla Ciebie

Połączenia telefoniczne
Połączenia w sieci HaloPolska BEZPŁATNIE
Odbieranie połączeń BEZPŁATNIE
Usługa przekierowania połączeń BEZPŁATNIE
Czarna lista numerów BEZPŁATNIE
Blokowanie kierunków BEZPŁATNIE
Blokowanie połączeń anonimowych BEZPŁATNIE
Standardowa taryfa HALO EUROPA
Abonament
Polska Wielka Brytania Austria Belgia Bułgaria Cypr Czechy Dania Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Malta Niemcy Norwegia Portugalia Rumunia Słowacja Szwecja Węgry Włochy
BEZPŁATNIE
Połączenia na numery stacjonarne 0,05 zł
Połączenia do sieci komórkowych 0,25 zł
Sieci komórkowe Polska i Wielka Brytania 0,15 zł
Infolinie do Polski
800 806 8081 BEZPŁATNIE
8011 8012 8017 8018 taryfikowane za połączenie 0,80 zł
8014 8015 8016 8010 8042 8043 taryfikowane co 1 minutę 0,80 zł
8013 taryfikowane co 3 minuty 0,80 zł
8019 8041 taryfikowane co 6 minut 0,80 zł
Infolinie do Wielkiej Brytanii
0800 0808 0500 BEZPŁATNIE
084 0845 taryfikowane co 1 minutę 0,80 zł
0870 taryfikowane co 1 minutę 0,80 zł
0871 0872 873 taryfikowane co 1 minutę 1,40 zł
Nie gwarantujemy połączeń ze wszystkimi numerami o podwyższonej opłacie.
Numery skrócone Polska
19[4-9]XX taryfikowane co 1 minutę 0,20 zł
64XX taryfikowane co 1 minutę 0,20 zł
118913 taryfikowane za połączenie 2 zł
Numery niegeograficzne Wielka Brytania
03 055 056 taryfikowane sekundowo 0,10 zł
Wybieranie w formacie lokalnym z 0 po włączeniu funkcji dodatkowej w Konfiguruj numer

Sprawdź koszt połączenia:

Numer zagraniczny poprzedź dwoma zerami.

Numer stacjonarny z dowolnego kraju
Numer stacjonarny z dowolnej strefy Polski 1 zł
Numer stacjonarny z dowolnej strefy Wielkiej Brytanii 10 zł
Numer stacjonarny zagraniczny sprawdź cenę
Numer przeniesiony od operatora z Polski 2 zł
Numer przeniesiony od operatora z Wielkiej Brytanii 20 zł
Numer przeniesiony od dowolnego operatora zagranicznego sprawdź cenę
Prezentacja połaczeń wychodzacych CLIP BEZPŁATNIE
Numer komórkowy z dowolnego kraju
Numer komórkowy z Polski 20 zł
Numer komórkowy z Wielkiej Brytanii 20 zł
Numer komórkowy zagraniczny sprawdź cenę
Prezentacja połaczeń wychodzacych CLIP BEZPŁATNIE
Opłata za utrzymanie pobierana jest co miesiąc. Masz 7 dni na wypróbowanie usług, które nie posiadają opłaty aktywacyjnej.

W niektórych krajach przydział numeru wymaga przedstawienia skanów dokumentów lub rachunków za media, niekiedy adres musi odpowiadać numerowi kierunkowemu. W Polsce i Wielkiej Brytanii numer dostępny jest bez formalności, dostępne są wszystkie strefy numeracyjne Polski i Wielkiej Brytanii oraz numery z Irlandii, Niemiec, Francji, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Danii, Norwegii i innych krajów. Dostępne kraje i regiony sprawdzisz w Kup Numer
Infolinia 801 z Polski 40 zł
Centrala IPBX Serwis IVR (opcja)
w pakiecie
25 zł
1 zł
opłata aktywacyjna 100 zł
połączenia przychodzące BEZPŁATNIE
Infolinia 800 z Polski 60 zł
Centrala IPBX Serwis IVR (opcja)
w pakiecie
25 zł
1 zł
opłata aktywacyjna 360 zł
połączenia przychodzące 0,50 zł
Infolinia 0800 z Wielkiej Brytanii 20 zł
Centrala IPBX Serwis IVR (opcja)
w pakiecie
25 zł
1 zł
opłata aktywacyjna 40 zł
połączenia przychodzące 0,25 zł
Infolinia 1-844 z USA 20 zł
Centrala IPBX Serwis IVR (opcja)
w pakiecie
25 zł
1 zł
opłata aktywacyjna 40 zł
połączenia przychodzące 0,25 zł
Opłaty za utrzymanie pobierane są co miesiąc w systemie przedpłaconym bez zobowiązań terminowych.
Sprawdź pełną ofertę.
Konto klienta
Panel Klienta BEZPŁATNIE
Billing on-line BEZPŁATNIE
Faktura on-line BEZPŁATNIE
Konto SIP 1 zł
Bramka SMS do polskich sieci komórkowych
SMS FULL 160 znaków 0,30 zł
SMS ECO 160 znaków 0,20 zł
Usługi dodatkowe
Poczta głosowa dla konta SIP 0,50 zł
SpeedDial 10 numerów skróconych dla
konta SIP
0,50 zł
Wirtualna Centrala numery wewnętrzne
dla Konta Klienta
2,50 zł
Połączenia wideo dla konta SIP 1 zł
Zarządzanie prezentacją CLIR dla
Konta Klienta*
2,50 zł
SIP trunk 1 zł
API 50 zł
*Możesz prezentować swoje połączenia z różnych kont VoIP wybranym numerem również dla kont VoIP bez numeru publicznego. Opłata pobierana jest co miesiąc. Masz 7 dni na wypróbowanie usługi.
Wirtualny FAX
Wirtualny FAX odbieranie 5 zł
Wirtualny FAX wysyłanie 5 zł
Usługa Wirtualny FAX wysyłanie wymaga posiadania usługi Wirtualny FAX odbieranie.
Cena uwzględnia numer publiczny z Polski.
Opłata pobierana jest co miesiąc. Masz 7 dni na wypróbowanie usługi.
Serwis IVR 25 zł
Odtworzenie komunikatu BEZPŁATNIE
Warunek czasu BEZPŁATNIE
Warunek stanu BEZPŁATNIE
Wyślij e-mail BEZPŁATNIE
Wyślij sms BEZPŁATNIE
Wyślij fax BEZPŁATNIE
Autoryzuj BEZPŁATNIE
Przekierowanie połączenia BEZPŁATNIE
Centrala tonowe menu BEZPŁATNIE
Kolejkowanie połączeń 25 zł
Nagrywanie rozmów przychodzących
Przechowywanie nagrań
przez okres 1 miesiąca
25 zł
przez okres 3 miesiący (opcja) 50 zł
Nagrywanie rozmów wychodzących
Przechowywanie nagrań
przez okres 1 miesiąca
25 zł
przez okres 3 miesiący (opcja) 50 zł
API
w pakiecie
50zł
25zł
Opłata pobierana jest co miesiąc. Masz 7 dni na wypróbowanie usługi.
Nagrania przechowywane są na koncie przez okres 1 lub 3 miesięcy, możesz odtwarzać je w panelu lub pobrać w pliku.
Sprawdź pełną ofertę.
Wirtualny Sekretariat
język obsługi polski
opłata aktywacyjna 100 zł
połączenie przychodzące
taryfikowane za akcję
1,50 zł
język obsługi angielski
opłata aktywacyjna 100 zł
połączenie przychodzące
taryfikowane za akcję
2,50 zł
Usługa Wirtualny Sekretariat wymaga posiadania usługi Centrala IPBX Serwis IVR.
Opłata za utrzymanie pobierana jest co miesiąc w systemie przedpłaconym bez zobowiązań terminowych.
Sprawdź pełną ofertę.
Zapowiedzi głosowe
Wybrany lektor Ilość słów
Głosy męskie i damskie 1 - 100 320 zł
101 - 200 480 zł
powyżej 200 do uzgodnienia
Znani i lubiani, natives dowolna do uzgodnienia
Podkład muzyczny dopłata 150 zł
Nagranie dwujęzyczne dopłata 100 zł
Ilość słów łączna dla wszystkich komunikatów jednego zamówienia wybranego lektora.
Sprawdź głosy lektorów powitań i zapowiedzi systemu IVR Call Center HaloPolska.