Zacznijmy od tego co to jest IVR:

Serwis interaktywnej obsługi połączeń przychodzących IVR to nowoczesne profesjonalne narzędzie umożliwiające automatyczną obsługę połączeń przychodzących według określonego scenariusza. Na połączeniach przychodzących można uruchomić zapowiedzi głosowe, wybieranie tonowe, przekierować do innej sieci jak również kolejkować połączenia, wszystko w zależności od czasu przyjścia połączenia jeśli dodamy warunek czasu system sprawdzi i podejmie akcje zgodne ze skonfigurowanym scenariuszem. 

Z jakich akcji składa się scenariusz drzewa IVR:

 • warunek czasu 
  Warunek czasu uruchamia różne akcje w zależności od czasu przyjścia połączenia. Można określić zakres dni, np. od poniedziałku do piątku i zakres czasu, np. w godzinach od 8 do 16 dla obowiązywania warunku oraz wybrać akcje dla tego warunku kiedy zostanie spełniony oraz akcje kiedy nie zostanie spełniony.
 • odtworzenie komunikatu
  System odtworzy wgrany plik dźwiekowy, na przykład powitanie.
 • połączenie na konto SIP
  Można ustalić łączenie na dowolne konto lub konta SIP znajdujące się na koncie klienta. 
 • warunek stanu 
  Warunek stanu sprawdza czy połączenie zostało odebrane i włącza różne akcje dla połączenia nieodebranego, można go skonfigurować po akcji Połączenie na konto SIP lub Przekierowanie oraz wybrać następną akcję dla tego warunku.
 • przekierowanie połączenia
  Można przekierować połączenie na dowolny numer stacjonarny lub komórkowy na świecie.
 • wyślij sms 
  Akcja uruchamia wysyłkę wiadomości SMS o zdefiniowanej w tej akcji treści na dowolny numer komórkowy. Akcję można dodać jako powiadomienie SMS po każdej innej akcji, np. kiedy abonent nie odebrał połączenia.
 • wyślij e-mail 
  Akcja Wyślij e-mail w usłudze IVR uruchamia wysyłkę wiadomości e-mail o zdefiniowanej w tej akcji treści na dowolny adres e-mail. Akcję można dodać jako powiadomienie e-mail po każdej innej akcji, np. kiedy abonent nie odebrał połączenia.
 • wyślij fax
 • autoryzuj 
  Akcja Autoryzuj pozwala na wykonanie kolejnej akcji po autoryzacji zdefiniowanym numerem PIN lub zidentyfikowaniu połączenia dzięki prezentacji numerem przychodzącym zgodnym ze zdefiniowanej listy numerów.
 • centrala tonowe menu
  Centrala tonowe menu umożliwia wybieranie tonowe innej akcji w drzewie IVR za pomocą aparatu z wybieraniem tonowym. Osoba dzwoniąca w trakcie odsłuchiwania komunikatu wybiera tonowo za pomocą swojego telefonu poszczególne pozycje z menu IVR.
 • kolejka połączeń
  Kolejka połączeń umożliwia zarządzanie dużą ilością połączeń przychodzących, osoba dzwoniąca zamiast sygnału zajętości otrzymuje zapowiedzi, np. które miejsce zajmuje w kolejce, jaki jest szacunkowy czas oczekiwania na połączenie, w trakcie oczekiwania odsłuchuje muzykę oraz komunikaty opcjonalne, np. reklamy. 
 • nagrywanie połączeń 

 

Przykładowy scenariusz drzewa IVR z akcją warunek czasu, odtworzenie komunikatu, połączenie na konto SIP, warunek stanu i przekierowanie:

 

scenariusz drzewa IVR z akcją warunek czasu, odtworzenie komunikatu, połączenie na konto SIP, warunek stanu i przekierowanie

 

 

Przykładowy scenariusz drzewa IVR z akcją warunek czasu, odtworzenie komunikatu i kolejkowanie połączeń na konta SIP:


​​​​​​ scenariusz drzewa IVR z akcją warunek czasu, odtworzenie komunikatu i kolejkowanie połączeń na konta SIP

 

 

Przykładowy scenariusz drzewa IVR z akcją warunek czasu, wybór tonowy z zapowiedzią i kolejkowanie połączeń na konta SIP:

 

scenariusz drzewa IVR z akcją warunek czasu, wybór tonowy z zapowiedzią i kolejkowanie połączeń na konta SIP

 

 

Przykładowy scenariusz drzewa IVR z akcją warunek czasu, wybór tonowy z zapowiedzią, połączenie na konta SIP, wirtualna centrala numery wewnętrzne, warunek stanu i przekierowanie:

 

scenariusz drzewa IVR z akcją warunek czasu, wybór tonowy z zapowiedzią, połączenie na konta SIP, wirtualna centrala numery wewnętrzne, warunek stanu i przekierowanie