Zgodnie z regulacjami UE oraz krajowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) od 01.01.2014 operatorów obowiązują maksymalne stawki (MTR) za połączenia do wszystkich sieci komórkowych oraz stacjonarnych (FTR), regulacje nie pozwalają na pobieranie dowolnych stawek za połączenia w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Oznacza to, że każde połączenie prezentujące się numerem z EOG wychodzące do numeru będącego w strefie EOG objęte jest tymi regulacjami i operatorzy nie mogą strosować stawek wyższych jak MTR lub FTR, regulacje te jednak nie dotyczą połączeń przychodzących spoza EOG, z tym, że rozpoznawanie skąd przychodzi połączenie odbywa sie na podstawie prezentacji numeru.

Teoretyczne prosta zasada rozpoznawania skąd przychodzi połączenie, np. kiedy wykonujemy połączenie z numeru brytyjskiego na numer polski chronią nas powyższe unijne regulacje ale co w sytuacji kiedy przekierujemy nasz numer? otóż wówczas odbywają się dwa połączenia: przychodzące, bezpłatne bez znaczenia skąd przychodzi oraz wychodzące pod numer przekierowany za które płacimy stawkę operatora nie wyższą jednak jak określone stawki MTR / FTR jeśli numer jest w strefie EOG, i tu problem pojawi się problem jeżeli operator zechce przekazać prezentację numeru dzwoniącego spoza strefy EOG. 

Przeanalizujmy dwie sytuacje na przykładzie numeru stacjonarnego z Wielkiej Brytanii przekierowanego na polski numer komórkowy:

  • połączenie rozpoczęte w EOG: abonent z Wielkiej Brytanii wykonuje połączenie na nasz brytyjski numer przekierowany na polską komórkę, przy połączeniu wychodzącym przekazujemy prezentację numeru przychodzącego - obowiązuje regulowana stawka przy połączeniu do polskiej sieci komórkowej;
  • połączenie rozpoczęte spoza EOG: abonent z USA wykonuje połączenie na nasz brytyjski numer przekierowany na polską komórkę - połaczenie wychodzące prezentuje się numerem z USA dlatego operator numeru komórkowego zechce pobrać wyższą, nie regulowana przepisami UE stawkę za zakończenie tego połączenia;

Jak zaradzić i nie dopuścić na pobranie wyższych stawek jak MTR (Mobile Termination Rate) dla sieci komórkowych lub FTR (Fixed Termination Rate) dla sieci stacjonarnych?

Przygotowaliśmy dwa rozwiązania:

  • można ustawić prezentację numerem przekierowywanym, czyli naszym przykładowym numerem brytyjskim - wówczas każde połączenie przychodzące będzie prezentowało się naszym numerem;
  • można ustawić prezentację numerem losowym należącym do naszej sieci - wówczas każde połączenie przychodzące będzie prezentowało się polskim numerem ze specjalnej puli numerów należących do naszej sieci;

W pierwszym rozwiązaniu konfiguracja jest niezależna i zawsze połączenie przychodzące wyświetli się na naszym ekranie telefonu komórkowego jako połączenie z naszego numeru, w drugim przypadku ustalamy warunek dla numeru przychodzącego: nie zezwalamy na prezentację numerem kraju nie należącym do EOG i tylko wówczas system podstawi numer losowy. Numery losowe to specjalna pula zarezerwowanych numerów stacjonarnych należących do naszej sieci, numerów tych nie można zakupić a połączenie zwrotne na taki numer nie skutkuje połączeniem z istniejącym abonentem.